Wpis

Nowe władze GSTS SZOK

30.05.2011 – WYBRANO NOWE WŁADZE STOWARZYSZENIA . W  środę 25 maja podczas Walnego Zebrania dokonano wyboru nowych władz Stowarzyszenia . Do nowego Zarządu weszli : [EXPAND ] Więcek Izabella – jako Prezes Wieczorek Leszek – jako V-ce Prezes Falborski Dariusz – jako Skarbnik   Członkami rezerwowymi zostali : Całka Danuta i Nowak Dagmara Wszystkim nowomianowanym składamy...

Wpis

Walne Zebranie Stowarzyszenia.

WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA 25 MAJA 2011 r   UCHWAŁA NR 1/04/2011 Z DNIA 15.04.2011 Zarząd GSTS „ SZOK” Gliwice składa rezygnację z zajmowanych funkcji ze skutkiem na dzień 25 maja 2011r UCHWAŁA NR 2/04/2011 Z DNIA 15.04.2011 Zarząd GSTS „ SZOK” Gliwice zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w Gliwicach ul. Bojkowska 37 sala107A , na dzień 25 maja 2011...