Wpis

Szkolenie!

22.09.2011 – W sierpniu br. uchwalono nowelizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na 2012 rok będą prowadzone na zmienionych zasadach (głównie dotyczących małych grantów, komisji konkursowych i rocznego programu współpracy). Szybkie tempo nowelizacji powoduje, że pozostaje niewiele czasu na zapoznanie się z nowymi regulacjami. W związku z...

Wpis

Dofinansowanie na zakup obuwia treningowego.

22.09.2011 – DOFINANSOWANIE NA ZAKUP OBUWIA TRENINGOWEGO W związku z przewidzianym przez Stowarzyszenie SZOK dofinansowaniem dla tancerzy na zakupu obuwia treningowego  prosi się o niezwłoczne  uregulowanie składek członkowskich . Brak zaległości w składkach będzie jednym z kryteriów przyznawania dofinansowania. Osoby , które zalegają ze składkami nie będą brane w ogóle pod uwagę .

Wpis

Zebranie GSTS SZOK

16.09.2011 – ZEBRANIE , ZEBRANIE ,ZEBRANIE !!!!  Zapraszamy wszystkich w piątek 16 – września na godz. 18.00 na zebranie , które odbędzie się w naszej nowej sali na Bojkowskiej 37 w budynku 2 Będziemy omawiać : – bliższe i dalsze plany i zamierzenia, – zasady dofinansowania par sportowych, – przygotowanie do turnieju GPP w październiku...