Wpis

Walne zebranie sprawozdawcze

04.06.2014 – WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE Walne Zebranie Sprawozdawcze GSTS „SZOK-Gliwice” odbędzie się w dniu 23 czerwca 2014r. w Gliwicach ul.Barlickiego 3 I termin: godz. 17.00 II termin: godz. 17.15[EXPAND ] Porządek obrad: 1.Otwarcie zebrania 2.Wybór przewodniczącego zebranie i protokolanta 3.Zatwierdzenie porządku zebrania 4.Wybór składu komisji mandatowo-skrutacyjnej 5.Wybór komisji uchwał i wniosków 6.Sprawozdanie  finansowe i przedstawienie...