Nadzwyczajne Walne Zebranie

Zarząd naszego Stowarzyszenia ogłasza datę Nadzwyczajnego Walnego Zebrania na dzień 29.03.2019 

Pierwszy termin godz. 18, drugi termin godz. 18.15

sala 49