Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczego Gliwickiego Stowarzyszenia Taneczno- Sportowego „SZOK Gliwice” w dniu 06.05.2016r. terminu I godz. 19:00, termin II godz 19:15. Sala nr 15 GCOP przy ul. Barlickiego 3.

 

1 Otwarcie zebrania

2 Wybór przewodniczącego zebrania i protokólanta

3 Zatwierdzenie porządku zebrania

4 Wybór składu komisji mandatowo- skrutacyjnej

5 Wybór komisji uchwał i wniosków

6 Sprawozdanie finansowe i przedstawienie bilansu za rok 2015

7 Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015

8 Sprawozdanie Komisji Rewizjnej

9 Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego

10 Dyskusja nad sprawozdaniami

11 Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdań i absolutorium dla zarządu

12 Uchwały i wolne wnioski- dyskusja

13 Zmiany w Statucie Stowarzyszenia Taneczno- Sportowego „SZOK Gliwice”

14 Zakończenie zebrania