Nadzwyczajne walne zebranie

UWAGA!- NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE

GSTS „SZOK-Gliwice” zwołuje w dniu 23 czerwca 2014r. Nadzwyczajne Walne Zebranie w celu uzupełnienia składu Zarządu.[EXPAND ]

I termin: godz. 18.15

II termin: godz. 18.30

Porządek obrad:

1.Otwarcie zebrania

2.Wybór przewodniczącego  zebrania i protokolanta

3.Zatwierdzenie porządku zebrania

4.Wybór składu komisji mandatowo- skrutacyjnej

5.Wybory uzupełniające

6.Ogłoszenie wyników

7.Zakończenie zebrania[/EXPAND]