Walne zebranie sprawozdawcze

04.06.2014 – WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Walne Zebranie Sprawozdawcze GSTS „SZOK-Gliwice” odbędzie się w dniu 23 czerwca 2014r. w Gliwicach ul.Barlickiego 3

I termin: godz. 17.00

II termin: godz. 17.15[EXPAND ]

Porządek obrad:

1.Otwarcie zebrania

2.Wybór przewodniczącego zebranie i protokolanta

3.Zatwierdzenie porządku zebrania

4.Wybór składu komisji mandatowo-skrutacyjnej

5.Wybór komisji uchwał i wniosków

6.Sprawozdanie  finansowe i przedstawienie bilansu

7.Sprawozdanie merytoryczne

8.Protokól komisji rewizyjnej

9.Dyskusja nad sprawozdaniami

10.Głosowanie  nad sprawozdaniami

11.Uchwały i wolne wnioski – dyskusja

12.Zakończenie zebrania[/EXPAND]