WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE

22.06.2013 – WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE GSTS „SZOK-Gliwice”

odbędzie się w środę, 26 czerwca w Gliwicach, ul.Barlickiego 3, sala 13. I termin – godz. 18.00, II termin – godz. 18.15[EXPAND ]

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Ustalenie prawomocności zebrania / lista obecności/
 3. Przedstawienie porządku zebrania obecnym członkom/ustalenie sposobu głosowania poszczególnych punktów/  – zatwierdzenie po odczytaniu
 4. Wybór protokolanta
 5. Wybór komisji skrutacyjnej
 6. Wysłuchanie sprawozdań  władz stowarzyszenia za miniony okres
 7. Dyskusja
 8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium władzom stowarzyszenia
 9. Przedstawienie kandydatów do władz stowarzyszenia
 10. Wybór nowych władz
 11. Przedstawienie wyników głosowania do władz stowarzyszenia
 12. Wnioski
 13. Zakończenie zebrania[/EXPAND]