WALNE ZEBRANIE

21.06.2012 – WALNE ZEBRANIE

Walne Zebranie Sprawozdawcze GSTS „SZOK-Gliwice” odbędzie się się 27 czerwca w siedzibie ul.Bojkowska 37. Pierwszy termin: godz. 18.30, drugi termin: godz. 18.45. [EXPAND ]

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
  2. Wybór Prezydium Zebrania.
  3. Wybór Komisji Mandatowej.
  4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  6. Stwierdzenie prawomocności Zjazdu.
  7. Zatwierdzenie porządku obrad.
  8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu

– sprawozdanie merytoryczne
– sprawozdanie finansowe
– sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
10. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie Walnego Zebrania Sprawozdawczego.[/EXPAND]